Reden om lid te worden van de VHVL

De vraag naar fysiotherapeuten met expertise op het gebied van HVL-aandoeningen neemt toe. Daarom is de keuze voor een specialisme in de HVL-fysiotherapie uitermate boeiend, inspirerend en slim! Word lid van de VHVL en denk mee over de toekomst van de HVL-fysiotherapie in Nederland.

De voordelen nogmaals op een rij

Leden

 • Uw lidmaatschap is een uitdrukking van uw betrokkenheid bij ons vak.
 • Uw lidmaatschap biedt allerlei financiële voordelen (o.a. kortingen voor scholing, congressen, promotiemateriaal, lidmaatschap ERS).
 • U beslist als lid mee over de toekomst van de (gespecialiseerde) HVL-fysiotherapie.
 • U kan als bestuurs-, commissie- of projectlid zelf meewerken aan onze toekomst als HVL-fysiotherapeut.

Belangenbehartiging

 • Leden steunen de belangenbehartiging en profilering van HVL-fysiotherapie! De VHVL neemt bijvoorbeeld deel aan conferenties, werkgroepen en richtlijnontwikkeling op het gebied van het HVL-domein.
 • De VHVL neemt ook deel aan projecten van het KNGF die gaan over belangenbehartiging en kwaliteitsontwikkeling.
 • Leden verbinden en samenwerking netwerken bevorderen/stimuleren.

Kwaliteit

 • Ontwikkelen van gespecialiseerde HVL-fysiotherapie.
 • Verkrijgen van kennis, nieuws en producten op vakinhoudelijk en wetenschappelijk gebied.
 • Organiseren van symposia en voordrachten in combinatie met ALV.

Contributie

 • Leden:  € 100,-
 • Buitengewone leden € 70,-
 • Aspirant leden € 70,-
 • Ere leden vrijgesteld van contributie
 • Belangstellende leden € 70,-

Op basis van uw lidmaatschap heeft u de volgende rechten:

 • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering: alle categorieën behalve belangstellende leden
 • Stemrecht tijdens de Algemende Ledenvergadering: Enkel de categorie Leden heeft stemrecht
 • Alle categorieën krijgen de nieuwsbrief en ontvangen korting op het deelname aan het symposium VHVL

Ja, ik word lid!

Ga naar www.mijnkngf.nl en word lid!

Trefwoorden: