Jaarplan en begroting 2020

Het jaarplan 2020 van de VHVL is in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de ondersteuning van het KNGF. Nieuwsgierig? Voor onze leden hebben we deze speciaal ter beschikking gesteld.

Trefwoorden: