Kwaliteitsprojecten VHVL

De VHVL neemt deel aan bijeenkomsten, conferenties, werkgroepen en richtlijnontwikkeling op het gebied van het HVL-domein

Profilering HVL-fysiotherapie

Regelmatig wordt de VHVL (via het KNGF) hiervoor uitgenodigd om mee te denken over beleid en richtlijnen op het gebied van HVL-fysiotherapie. Het is van groot belang om daaraan deel te nemen c.q. aan de tafel te zitten om de HVL-fysiotherapie te profileren.

Verder is de VHVL bezig met de ontwikkeling van het Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut. Na goedkeuring wordt het traject richting de specialisatie van de HVL-fysiotherapeut vervolgd.

Trefwoorden: