Algemene ledenvergadering VHVL

De Algemene Ledenvergadering VHVL vindt plaats op woensdag 23 juni 2021. Onze leden ontvangen hebben begin juni een uitnodiging ontvangen.

Uitnodiging ALV voorjaar 2021

Het bestuur van de VHVL nodigt u van harte uit voor de 22e Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 23 juni om 19.00 uur. Deze ALV is – net als vorig jaar - alleen online. 

In deze ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid door middel van het jaarverslag van de activiteiten en het financieel jaarverslag 2020. Daarnaast dragen wij Ellen Toet voor als algemeen bestuurslid.

Naast de bovenstaande punten staat het register HVL-fysiotherapie op de agenda. Het bestuur verwacht op de ALV de definitieve opzet van het HVL-register te kunnen presenteren. Naast het register zal ook de opzet van een nieuwe masteropleiding HVL-fysiotherapie gepresenteerd worden. Ook voor dit punt zal voldoende tijd beschikbaar zijn om u daarmee de gelegenheid te geven eventuele vragen te stellen.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 22 juni via deze link. Voor deelname ontvangt u een punt in het vrije deel van het basisregister van KRF NL.

De vergaderstukken voor de vergadering kunt u vanaf 15 juni a.s. hieronder downloaden of opvragen via info@vhvl.nl. Na uw aanmelding volgt meer informatie over de gang van zaken tijdens de digitale vergadering.

Gerard van der Wees
voorzitter

Vergaderstukken

De vergaderstukken zijn vanaf 15 juni hieronder te downloaden.

Agenda (PDF - 31kB)
VHVL Jaarverslag 2020 (PDF - 387kB)
Verkiezing Ellen Toet (PDF - 121kB)
Machtigingsformulier (DOCX - 109kB)

Trefwoorden: