Reden om lid te worden van de VHVL

De vraag naar fysiotherapeuten met expertise op het gebied van HVL-aandoeningen neemt toe. Daarom is de keuze voor een specialisme in de HVL-fysiotherapie uitermate boeiend, inspirerend en slim! Word lid van de VHVL en denk mee over de toekomst van de HVL-fysiotherapie in Nederland.

De voordelen nogmaals op een rij

Leden

 • Uw lidmaatschap is een uitdrukking van uw betrokkenheid bij ons vak.
 • Uw lidmaatschap biedt allerlei financiële voordelen (o.a. kortingen voor scholing, congressen, promotiemateriaal, lidmaatschap ERS).
 • U beslist als lid mee over de toekomst van de (gespecialiseerde) HVL-fysiotherapie.
 • U kan als bestuurs-, commissie- of projectlid zelf meewerken aan onze toekomst als HVL-fysiotherapeut.

Belangenbehartiging

 • Leden steunen de belangenbehartiging en profilering van HVL-fysiotherapie! De VHVL neemt bijvoorbeeld deel aan conferenties, werkgroepen en richtlijnontwikkeling op het gebied van het HVL-domein.
 • De VHVL neemt ook deel aan projecten van het KNGF die gaan over belangenbehartiging en kwaliteitsontwikkeling.
 • Leden verbinden en samenwerking netwerken bevorderen/stimuleren.

Kwaliteit

 • Ontwikkelen van gespecialiseerde HVL-fysiotherapie.
 • Verkrijgen van kennis, nieuws en producten op vakinhoudelijk en wetenschappelijk gebied.
 • Organiseren van symposia en voordrachten in combinatie met ALV.

 

Contributie

 • Leden:  € 100,-
 • Buitengewone leden € 70,-
 • Aspirant leden € 70,-
 • Ere leden vrijgesteld van contributie
 • Belangstellende leden € 70,-

Op basis van uw lidmaatschap heeft u de volgende rechten:

 • Toegang tot de Algemene Ledenvergadering: alle categorieën behalve belangstellende leden
 • Stemrecht tijdens de Algemende Ledenvergadering: Enkel de categorie Leden heeft stemrecht
 • Alle categorieën krijgen de nieuwsbrief en ontvangen korting op het deelname aan het symposium VHVL

Elk bovenstaand lidmaatschap kent een gekoppeld KNGF lidmaatschap.

Gekoppeld KNGF lidmaatschap

Bij het VHVL-lidmaatschap hoort altijd een corresponderend KNGF lidmaatschap. Dit gekoppelde lidmaatschap vloeit voort uit de nauwe samenwerking met het KNGF ten aanzien van:

 • Algemeen kwaliteitsbeleid: hoogleraren, richtlijnen, WCF, scholingen, congressen, Kwailiteitsregister Fysiotherapie, etc.
 • Algemene beroepsbelangen: overleg met zorgverzekeraars, consumentencampagnes, defysiotherapeut.com, etc.
 • Ledenadministratie
 • Financiele administratrie
 • ICT en websites / e-mail voorzieningen
 • Facilitaire zaken
 • Personele ondersteuning (adviseur, secretaresse)

Een belangrijk onderscheid in KNGF lidmaatschappen / contributie, is het feit of men in loondienst is of dat men zelfstandig ondernemer is. Daarnaast kan men kortingen krijgen als de partner ook lid is van het KNGF.

Ja, ik word lid van de VHVL!

Ga naar www.mijnkngf.nl en word lid!

Trefwoorden: