Drs. Mariette Jansen

Penningmeester met portefeuille Kwaliteit & Scholing en Communicatie & PR

Achtergrondinformatie

Sinds 1991 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en werkzaam als fysiotherapeut. Van 1996-1999 heb ik Bewegingswetenschappen gevolgd aan de VU te Amsterdam met als afstudeerrichting ‘Bewegingscoördinatie’. Als fysiotherapeut ben ik werkzaam in de eerste-lijn en werk sinds een paar jaar met hart-, vaat-, longcliënten. Als bewegingswetenschapper heb ik 10 jaar (parttime) als onderzoeker gewerkt en heb onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van richtlijnen zowel op mono- als op multidisciplinair gebied.

Motivatie

Op het gebied van profilering van HVL-fysiotherapie is veel gaande zowel binnen het vakgebied als binnen de multidisciplinaire (keten)zorg. De VHVL zet zich hiervoor in en is er als aanspreekpunt voor fysiotherapeuten, de beroepsvereniging en voor overige instanties. Graag zet ik me hiervoor in. Sinds eind 2014 ben ik bestuurslid van de VHVL.

Trefwoorden: