Blog Gerard van der Wees, voorzitter a.i. 17 juli 2020

17 jul 2020
Het 1e half jaar 2020 ligt alweer achter ons. Een bijzonder half jaar om meerdere redenen. Natuurlijk kwam ‘corona’ ook op het pad van de HVL-fysiotherapeuten. En ook nog eens op verschillende manieren. Het betekende in eerste instantie het stilleggen van veel praktijken, met name in de 1e lijn. In de ziekenhuizen was het echter een ander verhaal. Onze collega’s daar kregen met een extra zware inspanning te maken. Beide aspecten waren onverwacht en brachten diverse problemen met zich mee.

Deskundigheid HVL-fysiotherapeut

Inmiddels zijn de fysiotherapeutische werkzaamheden in zeker opzicht weer terug op het oude niveau. Wel komt daar inmiddels steeds meer de revalidatie van de ex-corona-patiënt bij. Een extra categorie patiënten, waar de specifieke kennis van de HVL-fysiotherapeut onontbeerlijk is en ook nog eens om extra scholing vraagt. Want als er één ding duidelijk is, dan is het wel de specifieke deskundigheid die nodig is om deze patiëntencategorie te behandelen. En ook nog eens in multidisciplinair verband. Veel initiatieven heb ik voorbij zien komen van regionale en andere netwerken die dit in no-time van de grond hebben weten te krijgen. Hulde aan de mensen achter deze initiatieven! Uiteindelijk is mede daardoor de longfysiotherapeut (bijna) vindbaar in de zorgzoeker van defysiotherapeut.com. Een mooi resultaat en een teken van de goede samenwerking met het KNGF om dit voor elkaar te krijgen.

Verbijzondering

Verder is er dit 1e half jaar veel energie gestoken in de aanvraag om te komen tot de status van erkenning tot verbijzondering van de HVL-fysiotherapeut. Dat proces is nu bijna teneinde en dan is het enkele weken wachten op een, hopelijk, goede afloop. Elders leest u daar meer over. Het betekent ook, dat, als dat proces afgerond is, we verder kunnen met een aantal andere zaken. Denk aan het opzetten en inrichten van een register. Denk aan het verbinden van netwerken met elkaar en met de VHVL. Denk aan het opzetten van een masteropleiding HVL-fysiotherapie. Dat zijn zaken die na de zomervakantie prioriteit moeten krijgen. Kortom, er is genoeg te doen.

Voor nu wens ik iedereen een goede zomerperiode toe waarin weer voldoende energie wordt opgedaan voor een nieuw seizoen!

Trefwoorden: