Blog Gerard van der Wees, voorzitter a.i. november 2020

13 nov 2020
Voor de VHVL mag in deze maand een belangrijk besluit verwacht worden in de ALV van het KNGF t.a.v. de verbijzondering. En kort daarna volgt dan onze eigen ledenvergadering.

Daarmee staat deze maand in het teken van de ledenvergaderingen.

Het jaarlijkse moment waarop bestuur en leden met elkaar het gesprek voeren over wat is geweest en wat gaat komen. Dit jaar is dat voor de VHVL anders dan anders. Het is anders, doordat terugblik op 2019 en vooruitblik op 2020 in één vergadering plaats zal vinden. Het is ook anders doordat de vergadering online zal plaatsvinden. Dat vraagt om een andere voorbereiding, zowel van ons als bestuur, maar ook van jullie als leden. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van vragen of het stemmen over de verschillende onderwerpen. Vooraf indienen van vragen is dan de beste optie. De ALV-stukken kun je binnenkort downloaden.

Als we naar de agenda kijken van onze ALV zal het jaarplan ongetwijfeld centraal staan. En in dat jaarplan zal het accent liggen op inrichting register en ontwikkelen masteropleiding. Het zijn interessante onderwerpen waarmee de koers voor het kwaliteitsniveau in de komende jaren uitgezet wordt.

Deze ontwikkelingen dragen hoe dan ook bij aan verdere specialisatie binnen de fysiotherapie.

Een organische ontwikkeling naar mijn idee en eveneens een proces, dat we ook in andere medische en paramedische sectoren zien. Binnen de fysiotherapie is dat proces ook meer en meer zichtbaar. De verschillende Beroepsinhoudelijke verenigingen manifesteren zich meer en meer met hun eigen specialisme en krijgen daarmee steeds meer waardering bij patiënten en verwijzers. Dat geldt ook voor de ontwikkeling binnen het HVL-gebied. Ook daar zie je door de toenemende specialisatie meer bekendheid ontstaan voor dit specialisme. In die ontwikkeling spelen verschillende partijen zo hun eigen rol. De VHVL, het KNGF en ook het Chronisch ZorgNet (CZN) spelen daar allemaal een rol in, ieder op zijn eigen manier. Waar mogelijk en wenselijk in samenwerking met elkaar. Het leidt tot een betere positionering van dit specifieke vakgebied. En biedt daardoor mogelijkheden om met zorgverzekeraars het gesprek aan te gaan over een honorering die daarbij past. Maar stap voor stap, wat mij betreft. Nu eerst een KNGF-besluit, dan een register en een master-opleiding. Als dat in de steigers staat, kunnen we verder.

Ook interessant om te noemen, is, dat de VHVL op het punt staat een handtekening te zetten onder een overeenkomst met het KNGF om LDF-data te kunnen gebruiken voor onderzoek op ons domein. Ook dat is een belangrijke stap, die ook in deze november maand zijn beslag krijgt. Daarover graag meer in een volgende Nieuwsbrief.

Gerard van der Wees

Trefwoorden: