Blog Gerard van der Wees, april 2021

23 apr 2021
Het is al een paar maanden stil rond het HVL-register. Maar ‘stil’ wil niet zeggen, dat er niks gebeurt.

HVL-register en inkoopbeleid

Een proces om een nieuw register in te richten binnen de organisatie van KRF NL, waarbij KNGF en VHVL gezamenlijk de inrichting bepalen, vraagt veel overleg en afstemming. De gesprekken daarover verlopen in ieder geval positief. Zoals het er nu naar uitziet, is er binnen afzienbare tijd een akkoord en een definitief besluit over de inrichting van het HVL-register.

Niet onbelangrijk, omdat in deze tijd ook de zorgverzekeraars naar buiten komen met het inkoopbeleid voor 2022. Met daarin veelal een doorkijkje naar 2023. Sommige verzekeraars geven in het inkoopbeleid 2022 alvast aan, waar zij zich in 2023 op willen richten. Persoonlijk vind ik dat prettig, want dat geeft de gelegenheid om als beroepsvereniging voor te sorteren op ontwikkelingen.

En voor de VHVL is dat niet onbelangrijk. Sterker nog, het biedt kansen. Verschillende verzekeraars kiezen voor selectieve inkoop als het gaat om fysiotherapie voor bepaalde aandoeningen, zoals bekend op dit moment voor Parkinson en Claudicatio Intermittens. Cliënten met deze aandoeningen kunnen alleen door therapeuten behandeld worden, als ze aangesloten zijn bij resp. Parkinsonnet of Chronisch ZorgNet (CZN).

Inmiddels zijn er verzekeraars die ook gelijkwaardige registers de gelegenheid bieden om de aangesloten therapeuten in aanmerking te laten komen voor deze vorm van selectieve inkoop. Het HVL-register kan in aanmerking komen voor deze vorm van selectieve inkoop. Daar zal nog wel het één en ander voor moeten gebeuren, maar het is een route, die perspectief biedt voor enerzijds de geregistreerde HVL-fysiotherapeuten (met reeds afgeronde long- of vaatscholing) en anderzijds voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek door de Juiste Therapeut.

Gerard

Trefwoorden: