Blog Gerard van der Wees, voorzitter, december 2020

17 dec 2020
Terugblik op de ALV

ALV VHVL op 30 november

De ALV is achter de rug. Dit jaar volledig digitaal en daardoor waren er meer mensen aanwezig dan gebruikelijk. Het was een rustige vergadering waarbij de normale besluiten rond begroting en jaarrekening werden genomen. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de inrichting van het register voor HVL-fysiotherapie. Het doel is om dat per 1 januari a.s. operationeel te hebben. De praktijk wijst echter nu al uit, dat die datum wel iets opgeschoven wordt. Gesprekken met KRF NL vergen nog wat tijd. Niettemin verwacht ik wel, dat in de loop van januari het register van start kan. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.

Daarmee is een belangrijk doel voor de VHVL bereikt. Erkenning als verbijzondering en daarmee een HVL-register. Belangrijker is de inhoud die erachter zit. Met dit register kunnen we laten zien, dat er specifieke deskundigheid zit bij al die fysiotherapeuten die op dit vlak actief zijn. De volgende stap is om dit ook kenbaar te maken bij verzekeraars. Ook verzekeraars zullen doordrongen moeten worden van het feit, dat er specifieke deskundigheid nodig is om de HVL-patiƫnten te begeleiden en dat die specifieke deskundigheid voorhanden is bij een selectieve groep fysiotherapeuten.

Beide zaken, register en de bekendheid bij verzekeraars raken al snel aan de samenwerking met CZN. Ook CZN streeft naar deze beide zaken en waar mogelijk zoeken we als VHVL dan ook de samenwerking met hen.

Naast de ontwikkeling van een master-opleiding HVL-fysiotherapie zijn dit de speerpunten voor 2021.

Namens het bestuur van de VHVL wens ik jullie een heel mooi en goed 2021!

Gerard van der Wees

Trefwoorden: