Blog Gerard van der Wees, maart 2021

9 mrt 2021
Inmiddels zijn we een jaar in de ban van corona en trekt het nog steeds veel aandacht. Ook is er steeds meer over bekend en zijn er inmiddels gigantisch veel onderzoeken gedaan, wereldwijd bezien.

Aanpak

Er komt dus steeds meer kennis. Zowel over het ziektebeeld, als over het verloop en over het herstel na het doormaken van deze ziekte. Zeker is, dat er nog veel onbekend is en er nog veel meer onderzoek nodig is om deze ziekte met al zijn gevolgen te bestrijden. Dat geldt niet alleen voor de medische kant, maar ook voor de paramedische kant en dus ook voor de fysiotherapie in het algemeen en specifiek voor de HVL-fysiotherapeut. Wel is duidelijk dat een ‘one size fits all’ aanpak niet van toepassing is. Ook bij deze patiëntencategorie is maatwerk van belang met specifieke deskundigheid van de behandelend therapeut en vanuit een multidisciplinaire aanpak. Die deskundigheid zal verworven moeten worden en is niet vanzelfsprekend bij elke fysiotherapeut aanwezig.

Afgelopen week kwam dit onderwerp via het AD in het nieuws, omdat er in een artikel in het AD, eind februari, gesuggereerd werd, dat er een oplossing voor iedereen zou zijn v.w.b. de revalidatie van ex-corona patiënten. Afgelopen week werd het KNGF de ruimte geboden om daar een reactie op te geven en die was zeer genuanceerd en gaf blijk van een breed inzicht in deze problematiek. De reactie sluit aan bij hetgeen ik hierboven ook aangeef. Als je gelegenheid hebt, is het de moeite waard om het artikel en de KNGF-reactie te lezen. Het KNGF heeft dit goed opgepakt en een goed beeld neergezet van de manier waarop er binnen de fysiotherapie tegen de revalidatie van ex-corona patiënten aan gekeken wordt.

Gerard van der Wees

 

Trefwoorden: