Blog Gerard van der Wees, juni 2021

10 jun 2021
Met de ALV in het vooruitzicht staat er weer een belangrijk moment gepland om als bestuur met de leden van gedachten te wisselen. Dit keer deels terugkijkend op 2020 en deels vooruitblikkend naar de toekomst. Dat laatste doen we door middel van twee agendapunten:

Inrichting register en de ontwikkelingen rond de masteropleiding

Beide ontwikkelingen zijn van belang voor de ontwikkeling van de HVL-fysiotherapeut als specialist op zijn of haar vakgebied. Natuurlijk wordt niemand een betere therapeut alleen door in een register te staan. Maar als we het omdraaien? Doordat iemand zich schoolt, kan iemand in een register opgenomen worden en wordt daarmee herkenbaar voor verwijzer, patiënten en verzekeraars. Dat is van belang voor patiënten om de juiste therapeut te kunnen kiezen en van belang voor de therapeut omdat er op basis van een register gesprekken gevoerd kunnen worden met verzekeraars over beloningen. Dat is uiteindelijk het wenkend perspectief.

De masteropleiding is ook een ontwikkeling waarmee dit vakgebied verder op de kaart wordt gezet. Die collega’s die zich meer verdiepend willen specialiseren tot HVL-fysiotherapeut, kunnen dat via een masteropleiding in de nabije toekomst gaan doen. Deze masters zullen een bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van dit mooie en interessante vakgebied. Maar voor nu genoeg hierover. Graag spreek ik jullie op de ALV over deze onderwerpen.

De ontwikkelingen rond KNGF-SKF worden steeds sterker zichtbaar. Op de ALV van het KNGF staat dit punt prominent op de agenda en worden de eerste voorbereidende besluiten voorgelegd aan de leden van het KNGF. Een goede ontwikkeling omdat hiermee de eenheid binnen de beroepsgroep steeds dichterbij komt, zonder overigens de verscheidenheid teniet te doen. Want de kracht van de fysiotherapie is wel die verscheidenheid, die veelheid aan kennis vanuit vele invalshoeken. Vanuit de samenwerking KNGF-SKF kan die diversiteit ook beter zichtbaar gemaakt worden dan voorheen. Maar dat vraagt nog wel een route die gelopen moet worden door KNGF en SKF en waarbij we als BI’s, en dus ook als VHVL-bestuur, op de achtergrond bij zijn betrokken.

Gerard van der Wees

Trefwoorden: