ERKENNING HVL-FYSIOTHERAPIE ALS VERBIJZONDERING!

19 nov 2020
Op de ALV van het KNGF op woensdag 18 november jl. hebben de leden positief besloten over de erkenning van HVL-fysiotherapie als verbijzondering!

Erkenning HVL-fysiotherapie

  • Dit is heuglijk nieuws in een heel bijzonder jaar en eerder al als een mijlpaal bestempeld voor onze vereniging! 
  • Laten we proosten op dit goede resultaat en op een mooie toekomst voor de HVL-fysiotherapie.
  • Veel mensen hebben het bestuur meegeholpen met de aanvraag. VHVL-leden, experts, interne en externe adviseurs. Deze willen wij allen hartelijk danken hiervoor.
  • Tevens willen wij (medewerkers en bestuur van) het KNGF hartelijk danken voor hun steun.
  • Én- last but not least - willen wij alle VHVL-leden bedanken voor de support (en geduld) de afgelopen jaren! Want hiermee zijn wij in staat geweest om tot dit bijzondere moment te komen.

We zien ernaar uit jullie online te ‘ontmoeten’ tijdens de ALV op maandag 30 november. Op de agenda staat onder andere een gewijzigd voorstel over de toetreding tot het deelregister. Dit voorstel is opgenomen in de convocatie die reeds is verstuurd en wordt opgenomen in de ALV stukken die vanaf 23 november beschikbaar zijn op de VHVL-website.

Bestuur VHVL

Trefwoorden: