Voortgang aanvraag verbijzondering HVL-fysiotherapie

13 nov 2020
Op woensdag 18 november a.s. wordt in de ALV van het KNGF het besluit ter goedkeuring van de verbijzondering HVL-fysiotherapie voorgelegd aan de leden.

Onderstaand de toelichting bij het agendapunt op de ALV van het KNGF.

In de afgelopen jaren hebben in de Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (HVL-fysiotherapie) nationaal en internationaal veel medische en technologische ontwikkelingen plaatsgevonden. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De resultaten onderstrepen het belang van HVL-fysiotherapie als deelgebied binnen de fysiotherapie. 

Het aantal mensen binnen Nederland dat geconfronteerd wordt met een HVL-aandoening, is zeer groot. De COVID19-pandemie benadrukt het belang van HVL-fysiotherapie en onderstreept de noodzaak voor zowel wetenschappelijk onderzoek als een hoge mate van deskundigheid van zorgverleners in het belang van optimale zorgverlening.

De vakinhoudelijke competenties van de HVL-fysiotherapeut zijn beschreven in het competentieprofiel van het Beroepsprofiel Hart-, Vaat en Longfysiotherapie (2017)

Deelregister
Erkenning van HVL-fysiotherapie als verbijzondering betekent dat een nieuw deelregister in KRF NL geopend kan worden voor HVL-fysiotherapeuten die aan de registratie-eisen voldoen. Op dit moment wordt in overleg met KNGF en KRF NL gesproken over de inrichting en toegankelijkheid van dit deelregister. Momenteel is er geen masteropleiding HVL-fysiotherapie in Nederland. Het streven is een dergelijke masteropleiding HVL-fysiotherapie van start te laten gaan per september 2022, uiterlijk 2023. Reeds bestaande contacten met opleidingen worden ge├»ntensiveerd in samenspraak met het KNGF en andere stakeholders. 

Commissie van Advies Erkenning Verbijzonderingen
De Commissie van Advies voor de erkenning van verbijzonderingen binnen de fysiotherapie heeft onlangs positief geadviseerd over de erkenning van HVL-fysiotherapie als verbijzondering binnen de fysiotherapie. In vervolg op dit positieve advies heeft het bestuur van het KNGF besloten om HVL-fysiotherapie als verbijzondering in de fysiotherapie te erkennen en wil dit ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Tot zover de tekst in de stukken van het KNGF. Wij kijken uit naar 18 november!

Bestuur VHVL

Trefwoorden: