Deelregister HVL-fysiotherapie: (her)registratie-eisen

17 dec 2020
Op woensdag 18 november is in de ALV van het KNGF de verbijzondering HVL-fysiotherapie erkend.

Dit betekent dat een nieuw deelregister HVL-fysiotherapie in KRF NL geopend kan worden.

Tot 2025 geldt een overgangsperiode waarin naast ‘HVL-masters’ ook fysiotherapeuten kunnen toetreden die voldoende post-HBO cursussen hebben gevolgd binnen het HVL-domein.

Voor de post-HBO groep zijn onderstaande voorwaarden met betrekking tot initiële ingangs- en herregistratie-eisen goedgekeurd op de afgelopen ALV:

  • Als initiële registratie-eis het hebben gevolgd van één van de cursussen specifiek voor hart-, vaat- of long (geldig tot 2025).
  • Een termijn van 5 jaar waarbinnen alle verplichte cursussen gevolgd dienen te zijn om geregistreerd te kunnen blijven.
  • Hierbij wordt minimaal elk jaar een scholing op één van bovengenoemde onderdelen gevolgd. Daarmee zijn alle zes de onderdelen na vijf jaar afgerond.
  • Na het eerste jaar van aanmelding is de scholing voor de laatste richtlijn COPD gevolgd, tenzij aantoonbaar al eerder gevolgd (toevoeging: of indien de COPD-cursus nog gepland staat).

Hier kun je alle informatie omtrent de instapeisen en voorwaarden voor de toetreding nogmaals inzien. Vanaf 2030 geldt voor deze groep een mastereis. Het doel is om uiterlijk per 2030 een HVL-fysiotherapieregister te hebben op masterniveau.

 

Trefwoorden: