Expertise gezocht

23 apr 2021
VHVL zoekt twee HVL-fysiotherapeuten die willen deelnemen aan een project om de informatieoverdracht aan huisartsen te verbeteren.

Project informatie

Het KNGF is een project gestart om de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en (HVL-)fysiotherapeuten te verbeteren. In eerste instantie gericht op patiënten met longaandoeningen. Daarbij worden modelverslagen van de HVL-fysiotherapeut aan de huisarts opgesteld voor drie veelvoorkomende patiëntengroepen met een hoge zorgzwaarte en schadelast, bijvoorbeeld COPD, PAV en Covid-19.

Daarbij wordt ook een zogenaamde Basisgegevensset Fysiotherapie ontwikkeld. Dit is een technische uitwerking van het modelverslag. Deze basisgegevensset kan vervolgens door de EPD-leveranciers worden gebruikt om met 1 druk op de knop een verslag te maken op basis van de geregistreerde gegevens in het EPD. Dit verbetert de inhoudelijke kwaliteit van de informatie-uitwisseling zonder dat de registratielast toeneemt.

VHVL zoekt twee HVL-fysiotherapeuten die bereid zijn om bij twee werkgroepen van elk twee uur aanwezig te zijn in de periode mei/juni en twee werkgroepen van één uur in het najaar. Werkgroepen worden in overleg ingepland. Voorwaarde is dat je het landelijk perspectief voor ogen kunt houden en bereid bent samen te werken in een project met een collega HVL-fysiotherapeut, huisarts en procesbegeleider.

De VHVL ondersteunt dit initiatief en roept geïnteresseerde HVL-fysiotherapeuten op om hun bijdrage te leveren aan dit project. Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze bijdrage, mail dan naar: info@vhvl.nl

Trefwoorden: