Beroepsprofiel Hart-, Vaat- en Longfysiotherapeut

Op de ALV van het KNGF van 21 juni 2017 is het Beroepsprofiel HVL-fysiotherapeut geaccordeerd door de leden!

Wat is een beroepsprofiel?

Een BP bestaat uit een domeinbeschrijving en een competentieprofiel. Het domein beschrijft de positie binnen de gezondheidszorg, de relatie met andere zorgverleners en de gebruikte interventies. In het competentieprofiel staan de vereiste competenties; die bestaan uit een mix van (actuele wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en attitude.

Voor wat betreft het werkdomein wordt in het BP aangegeven dat de HVL-fysiotherapeut in staat is ook hoog-complexe en/of specialistische zorg te bieden bij HVL-cliënten. Uitgangspunt is dat dit resulteert in de meest optimale, doelmatige, efficiënte en/of veilige behandeling bij deze categorie cliënten. Een HVL-fysiotherapeut is niet alleen optimaal op de hoogte van complexe problematiek maar ook van de (toenemende) body of evidence waarop de HVL-fysiotherapeut zijn klinische besluitvorming en behandeling baseert. Het BP geeft erkenning van ons vakgebied en is van belang om HVL-fysiotherapie verder te profileren!

Dit BP is een voorwaarde voor het realiseren van een specialisatie HVL-fysiotherapeut, waar we ons in 2017 voor gaan inzetten.

Lees hier het beroepsprofiel.

Trefwoorden: