Update multidisciplinaire richtlijn CVRM

Momenteel wordt de multidisciplinaire richtlijn CVRM geüpdatet.

Multidisciplinaire richtlijn

Doel is het ontwikkelen van een multidisciplinaire helder afgebakende richtlijn waarin de patiënt centraal staat. Het zal een richtlijn worden met een plan de implementatie te verbeteren welke aansluit op de praktijk en de bestaande zorgprocessen. Deze richtlijn zal als NHG-standaard worden gepubliceerd en voor de medisch specialisten worden opgenomen in de Richtlijnendatabase. Retze Achttien heeft het KNGF vertegenwoordigd tijdens de ‘invitational conference’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt een conceptrichtlijn opgesteld. Het KNGF / de VHVL blijft betrokken bij het vervolg.

Trefwoorden: