FysioPraxis Specialistenkatern

Regelmatig publiceert de VHVL in het specialistenkatern van het vakblad FysioPraxis. Leden krijgen de FysioPraxis iedere maand op de mat en kunnen het blad digitaal lezen.

Publiceren over HVL-fysiotherapie

Ook u kunt publiceren over HVL-fysiotherapie in het Specialistenkatern. Dit kan bijvoorbeeld een artikel over een onderzoek zijn, een case-report of een opinie-artikel. Publiceren? Stuur uw bijdrage naar dhr. Maurice Sillen, redacteur van het onderdeel HVL-fysiotherapie voor het Specialistenkatern: info@vhvl.nl.

Verspreiding van de artikelen

Wilt u bij verdere verspreiding de bron (FysioPraxis, jaartal, maand) erbij vermelden? Als de volledige pdf wordt geplaatst, staat dat er al bij. Het is wel belangrijk dat als u het publiceert op een website (of ergens anders) dat dit i.v.m. auteurs- en eigendomsrechten (van tekst en illustratie) eerst afgestemd wordt met de eventuele andere auteurs, tekstschrijvers, de mensen die op de foto's staan, de fotografen en eventuele illustratoren.

VHVL bijdrage juni 2017 (PDF - 144kB)

Trefwoorden: