Factsheet Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (CI)

Deze factsheet is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV), De Hart & Vaatgroep, ClaudicatioNet, VHVL

Factsheet Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (CI)

 

 

Trefwoorden: